Šneková elektropřevodovka PMRV050

Převodovky PMRV mají čtyři hrany a jsou určeny pro všestrannou montáž. Precizně vyrobené komponenty, které jsou vyráběny numericky řízenými stroji, zajišťují maximální preciznost při dodržování striktních hodnot tolerance. Přesně proto se výsledné produkty vyznačují velmi vysokou spolehlivostí. Těla převodovek s velikostmi od 025 až 090 jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a pro velikosti 110 až 150 se vyrábějí z litiny. Těla převodovek PMRV jsou natřeny hliníkovým nátěrem RAL 9022 z důvodu zabránění stárnutí dílů a také, aby se lépe překryly možné drobné nerovnosti, které se mohou v hliníkové slitině objevit. Převodovky jsou dodávány minimálně s jedním plnicím otvorem, který se používá i jako test možné netěsnosti převodovky. Montážní příruby umožňují kombinování dvou převodovek pro dosažení vysokých převodových poměrů. Čtyři velikosti PMRV předřadných čelních převodů jsou k dispozici pro připojení k převodovce. Jsou také konstruovány z hliníkové slitiny a jsou opatřeny stejným ochranným nátěrem. Všechny dodávané kombinace jsou dodávány s mazací náplní, jejíž charakteristika je specifikována v následující tabulce.

Mazání šnekové převodovky PMRV050

výkonové parametry šneková převodovka PMRV050
Převodovky velikostí 025 až 090 jsou dodávány kompletně se syntetickou náplní a proto jsou bezúdržbové. Převodovky velikostí 110, 130 a 150 jsou dodávány s náplní minerálního oleje uvedenou pro montážní pozici B3. Zákazník je zodpovědný za uzpůsobení množství oleje dané montážní pozice a dále za nahrazení plnící zátky, kterou je převodovka z přepravních důvodů osazena (zátkou odvzdušňovací). Pokud převodovka nebude odvzdušňovací zátkou osazena, může to způsobit vznik vnitřního přetlaku a tímto může docházet k prosakování oleje přes těsnění převodovky. Pro velikosti 110, 130 a 150 doporučujeme, aby byla provedena výměna olejové náplně převodovky po uplynutí prvních cca 300 provozních hodin.

Množství olejové náplně – šneková převodovka PMRV050

množství olejové náplně šneková převodovka PMRV050

Výkonové parametry

výkonové parametry šneková převodovka PMRV050

PMRV050 Popis

PMRV popis šneková převodovka PMRV050

Motorové montážní příruby (IEC)

Aby se předešlo vibracím a nežádoucím silám na vstupním ložisku převodovky, musí být převodovky, které jsou dodávány s montážními přírubami připojené s elektromotorem, jehož tolerance hřídele a příruby odpovídá kvalitě normy IEC. Tuto podmínku převodovky dodávány s našimi elektromotory garantují. Podle níže uvedené tabulky víme jednoduše určit velikosti montážní příruby B5 nebo B14. Elektromotory, které se dodávají s montážními přírubami, jsou dodávány podle tabulek deklarovaných hodnot. Jelikož se motorová montážní příruba dá demontovat, můžeme také dosáhnout kombinace hřídel / montážní příruba, které nekorespondují s níže uvedenou tabulkou, např. 19/140, čímž tvoříme adaptabilitu pro modely, které nejsou unifikované jako například stejnosměrné elektromotory.
motorové montážní příruby šneková převodovka PMRV050

Rozpadový výkres a seznam náhradných dílů PMRV050

rozpadový výkres a a seznam náhradných dílů šneková převodovka PMRV050

Příklad objednávky

Pokud požadujete dodání včetně elektromotoru, prosíme, abyste specifikovali:
Velikost např. 90 L4
Výkon např. 1,5 kW
Póly např. 4
Napětí např. 230/400 V
Frekvence např. 50 Hz
Typ příruby např. B14

UPOZORNĚNÍ: Od velikosti 25 do 63 jsou převodovky dodávány vždy v montážní pozici „univerzální“ a mohou být namontovány v kterékoliv pozici. Od velikosti 75 do velikosti 150 je třeba specifikovat montážní pozici, pokud je odlišná od standardní polohy B3. V případě, že převodovka s udanou pozicí B3 bude namontována do pozice V5 nebo V6, musí být ložisko nacházející se na vrchní straně převodovky mazané prostřednictvím tuhého mazacího prostředku pro zajištění dostatečného mazání. Naší společností byl testován mazací prostředek Tecnolubeseal POLYMER 400/2, který máme v nabídce.

POZNÁMKA: Ve všech následujících tabulkách jsou znázorněny výstupní hodnoty z převodovek při použití 4-pólového elektromotoru (1400 ot / min). V případě použití 2-pólového nebo 6-pólového elektromotoru je nutné přepočítat, nebo kontaktovat naše obchodně-technické oddělení.

šnekové elektropřevodovky pmrv050

šneková elektropřevodovka pmrv050

šneková elektropřevodovka pmrv050

převodovky pmrv050

převodovka pmrv050

elektropřevodovky šnekové pmrv050

elektropřevodovky pmrv050

elektropřevodovka pmrv050

elektro převodovka pmrv050

elektropřevodovka pmrv050

rozměry šneková převodovka PMRV050

rozměry šneková převodovka PMRV050

montážní pozice šneková převodovka PMRV050

Hmotnost 3.9 kg
Převodový poměr

5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

Typ vlastní příruby

63B14, 71B14, 80B14, 63B5, 71B5, 80B5

Vstupní hřídel (mm)

11, 14, 19

Výstupní dutý hřídel (mm)

25