Šneková elektropřevodovka PMRV040

Výkonové parametry

výkonové parametry šneková převodovka PMRV040

PMRV040 Popis

PMRV popis šneková převodovka PMRV040

Motorové montážní příruby (IEC)

Aby se předešlo vibracím a nežádoucím silám na vstupním ložisku převodovky, musí být převodovky, které jsou dodávány s montážními přírubami připojené s elektromotorem, jehož tolerance hřídele a příruby odpovídá kvalitě normy IEC. Tuto podmínku převodovky dodávány s našimi elektromotory garantují. Podle níže uvedené tabulky víme jednoduše určit velikosti montážní příruby B5 nebo B14. Elektromotory, které se dodávají s montážními přírubami, jsou dodávány podle tabulek deklarovaných hodnot. Jelikož se motorová montážní příruba dá demontovat, můžeme také dosáhnout kombinace hřídel / montážní příruba, které nekorespondují s níže uvedenou tabulkou, např. 19/140, čímž tvoříme adaptabilitu pro modely, které nejsou unifikované jako například stejnosměrné elektromotory.
motorové montážní příruby šneková převodovka PMRV040

Mazání šnekové převodovky PMRV040

Šnekové převodovky PMRV, jsou určeny pro všestrannou montáž a mají čtyři hrany. Naše komponenty vyrábějí numericky řízené stroje, které garantují maximální přesnost při striktních hodnotách tolerance. Z tohoto důvodu má konečný produkt velmi vysokou dlouhodobou spolehlivost. Těla převodovek velikostí 025 až 090 jsou vyráběny ze slitiny hliníku a velikosti 110 až 150 z litiny. Z důvodu lepšího překrytí případných drobných nerovností, které mohou být v hliníkové slitině přítomny a z důvodu ochrany dílů proti stárnutí mají všechny těla těchto převodovek nátěr RAL 9022. Převodovky jsou dodávány minimálně s jedním plnicím otvorem, který se používá i jako test možné netěsnosti převodovky. Montážní příruby umožňují kombinování dvou převodovek pro dosažení vysokých převodových poměrů. Čtyři velikosti PMRV předřadných čelních převodů jsou k dispozici pro připojení k převodovce. Jsou také konstruovány z hliníkové slitiny a jsou opatřeny stejným ochranným nátěrem. Všechny dodávané kombinace jsou dodávány s mazací náplní, jejíž charakteristika je specifikována v následující tabulce.
mazání šneková převodovka PMRV040
Převodovky velikostí 025 až 090 jsou dodávány kompletně se syntetickou náplní a proto jsou bezúdržbové. Převodovky velikostí 110, 130 a 150 jsou dodávány s náplní minerálního oleje uvedenou pro montážní pozici B3. Zákazník je zodpovědný za uzpůsobení množství oleje dané montážní pozice a dále za nahrazení plnící zátky, kterou je převodovka z přepravních důvodů osazena (zátkou odvzdušňovací). Pokud převodovka nebude odvzdušňovací zátkou osazena, může to způsobit vznik vnitřního přetlaku a tímto může docházet k prosakování oleje přes těsnění převodovky. Pro velikosti 110, 130 a 150 doporučujeme, aby byla provedena výměna olejové náplně převodovky po uplynutí prvních cca 300 provozních hodin.

Množství olejové náplně – šneková převodovka PMRV040

množství olejové náplne šneková převodovka PMRV040

Příklad objednávky

Pokud požadujete dodání včetně elektromotoru, prosíme, abyste specifikovali:
Velikost např. 90 L4
Výkon např. 1,5 kW
Póly např. 4
Napětí např. 230/400 V
Frekvence např. 50 Hz
Typ příruby např. B14

UPOZORNĚNÍ: Od velikosti 25 do 63 jsou převodovky dodávány vždy v montážní pozici „univerzální“ a mohou být namontovány v kterékoliv pozici. Od velikosti 75 do velikosti 150 je třeba specifikovat montážní pozici, pokud je odlišná od standardní polohy B3. V případě, že převodovka s udanou pozicí B3 bude namontována do pozice V5 nebo V6, musí být ložisko nacházející se na vrchní straně převodovky mazané prostřednictvím tuhého mazacího prostředku pro zajištění dostatečného mazání. Naší společností byl testován mazací prostředek Tecnolubeseal POLYMER 400/2, který máme v nabídce.

POZNÁMKA: Ve všech následujících tabulkách jsou znázorněny výstupní hodnoty z převodovek při použití 4-pólového elektromotoru (1400 ot / min). V případě použití 2-pólového nebo 6-pólového elektromotoru je nutné přepočítat, nebo kontaktovat naše obchodně-technické oddělení.

Rozpadový výkres a seznam náhradných dílů PMRV040

rozpadový výkres a seznam náhradných dílů šneková převodovka PMRV040

šnekové elektropřevodovky pmrv040

šneková elektropřevodovka pmrv040

šneková elektropřevodovka pmrv040

převodovky pmrv040

převodovka pmrv040

elektropřevodovky šnekové pmrv040

elektropřevodovka pmrv040

elektropřevodovka pmrv040

elektro převodovka pmrv040

elektropřevodovka pmrv040

rozměry šneková převodovka PMRV040

rozměry šneková převodovka PMRV040

montážní pozice šneková převodovka PMRV040

Hmotnost 2.6 kg
Převodový poměr

5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

Typ vlastní příruby

56B14, 63B14, 71B14, 56B5, 63B5, 71B5

Vstupní hřídel (mm)

9, 11, 14

Výstupní dutý hřídel (mm)

18