Rozměry – Čelní mezipřevodovka PS090

rozmerový výkres čelní mezipřevodovka PS090