Rozměry – Čelní mezipřevodovka PS080

rozměrový výkres čelní mezipřevodovka PS080