Rozměry – Čelní mezipřevodovka PS063

rozměrový výkres čelní mezipřevodovka PS063