Rozměry – Čelní mezipřevodovka PS071

rozměrový výkres čelní mezipřevodovka PS071