Výkonové parametry

Typ a osová velikost ML100L1-4
Nominální výkon 2,2 [kW]
Nominální proud 13,9 pri 400V
Otáčky pri plné zátěži 1400
Budící napětí 220[V]
Záběrový moment 1,7 Mz/Mn
Poměrný moment zvratu 1,6
Záběrový proud 5,0 Iz/In

Mechanické parametry

Účiník 0,95 (cosφ)
Startovací kondenzátor 300/250 [μf/v]
Běžný kondenzátor 50/450 [μf/v]
Hladina hluku ve výšce 1m 78 LwdB(A)
Hmotnost 32 [kg]

Všeobecné informace

Osová výška 100
Stupeň krytí IP 55
Materiál konstrukce hliník
Úprava do tropického prostředí ne
Třída vibrace A
Vyvážení rotoru půl pera
Typ chlazení IC 411
Směr otáčení rotoru v pravo / v levo
Interval zatížení S1
Normativní třída IEC / DIN /ISO /VDE /EN
Klasifikace IEC 60034 -1
Vnější nátěr RAL 7030
Záruka 24 měsíců

 

Normy

Označení
Marking
CEI/EN IEC
Točivé elektrické stroje
Rotating electrical machines
CEI EN 60034-1 IEC 60034-1
Svorkovnice a směr otáčení
Terminal markings and direction of rotation
CEI 2-8 IEC 60034-8
Způsoby chlazení
Methods of cooling
CEI EN 60034-6 IEC 60034-6
Rozměry a výstupy pro točivé elektrické stroje
Dimensions and output series for rotating electrical machines
EN 50347 IEC 60072
Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů
Degrees of protection provided by integral design of rotating electrical machines
CEI EN 60034-5 IEC 60034-5
Hlukové limity
Noise limits
CEI EN 60034-9 IEC 60034-9
Klasifikace typů konstrukce, montážních úprav a polohy svorkovnice
Clasification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position
CEI EN 60034-7 IEC 60034-7
Standardní napětí podle IEC
IEC standard voltages
CEI 8-8 IEC 60038
Mechanické vibrace určitých strojů s osovou výškou 56mm a výše – měření, vyhodnocování a meze závažnosti vibrací
Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56mm and higher – measurement, evaluation and limits of vibration severity
CEI EN 60034-19 IEC 60034-14

 

Tolerance

Stupeň účinnosti
Level of efficiency
-0,15 (1-n) P =< 150 kW
Účiník
Power factor
-(1-cosφ)/6 min 0,2 max 0,07)
Skluz
Slip
+20% P >= 1 kW +- 30% =< 1kW
Rozběhový proud
Starting current
+20%
Rozběhový moment
Starting torque
-15% +25%
Max. otáčky
Max. torque
-10%

Geometrické a mechanické tolerance

Parametr
Parameter
Rozměry
Dimensions
Tolerance
Tolerancies
Osová výška
Shaft height
H od do BG 250
uber BG 250
0,5 mm
1 mm
Průměr konce hřídele
Diameter of shaft end
D – DA Ø 11 – 28
Ø 38 – 48
>= Ø 55
j6
k6
m6
Klíč
Key
F – FA h9
Příruba
Flange
N Ø < 250
Ø >= 250
j6
h6

 

Chlazení

Motory jsou chlazeny vlastní ventilací (IC 411 acc. With IEC 60034-6) a jsou vybaveny syntetickým dvoucestným axiálním ventilátorem. Motory musí být montovány tak aby byla zajištěna minimální vzdálenost mezi víkem ventilátoru a nejbližším komponentem tak, aby nebyla ovlivněna cirkulace vzduchu. Motory z IEC velikosti rámu 63 a výše mohou být vybaveny nezávisle pracujícím externím ventilátorem li třeba. Chlazení pak dostává místo přes axiální ventilátor namontován na standardní ventilátorového víko. Tento design by měl být instalován v případech kde motor pracuje s frekvenčním měničem. Pak může motor pracovat konstantními otáčkami, nižšími rotačními rychlostmi nebo při vyšší zavádět frekvenci. Motory s druhým hřídelem se vylučují z této možnosti.
 

Třída izolace

Motory jsou standardně vybaveny izolačními materiály třídy F (smaltový drát, izolační materiály, impregnační pryskyřice). Standardní design motorů obecně setrvává pod maximálním teplotním limitem 80K, který vyhovuje přebytečné teplotě třídy B. Opatrné zvolení izolace systémových komponent umožňuje používání motorů s operacemi frekvenčního měniče v tropických podmínkách a při normální úrovni vibrací. Při plánovaném používání motoru v chemicky agresivním prostředí nebo na místech s velkou vlhkostí doporučujeme komunikaci se zákaznickým centrem. Na vyžádání mohou být motory také dodány se specifikační třídou H.

Typ ochrany

Standardně je k motorům dodávána ochrana typu IP55. Pokud je to nutné, je možné dodat i vyšší úroveň ochrany. Všechny motory instalované venku musí být chráněny proti přímému slunečnímu záření. Pokud jsou montovány vertikálně s hřídelí směřujícím dolů, v takovém případě by měl motor obsahovat kryt, který chrání před vodou a jinými cizími částicemi.
 

Tepelná Ochrana Vinutí

Motory mohou být vybaveny integrovanými tepelnými sondami, které ochraňují vinutí od nadměrné teploty v případech nedostatečné ventilace nebo přetížení. Motory, které používají operace frekvenčního měniče by měli stále mít dodatečnou ochranu. K dispozici jsou tyto možnosti ochrany:
 
Z-TO: Tři bimetalové sondy s odpovědní teplotou 150 ° C ve vinutí.
 
Toto ochranné zařízení obsahuje zapouzdřený bimetalový pásek, který v případě přehřátí otevře kontakty obvodu. Pokud teplota opět klesne kontakty se zavřou. Tyto tři bimetalové pásky s běžně zavřenými kontakty jsou obvykle zapojeny do série na pomocnou svorkovnici.
 
Z-DK: Tri PTC-termistory s odpovědní teplotou 150 ° C.
 
Standardně se používají při velikostech rámu 160-355. Tyto termistory obsahují polovodič, který ukazuje velikostní změny v odporu jen před přehřátím. Běžně se používají termistory s kladným teplotním koeficientem. Výhoda těchto senzorů je, že dokáží zjistit malé teplotní rozdíly ve velmi spolehlivém čase a nevykazují žádné známky použití. Na rozdíl od bimetalový teplotních sond, termistory nemohou přímo přepnout relé obvodu, takže musí být nainstalována speciální vypínací jednotka. Tri PTC-termistory jsou zapojeny do série na pomocnou svorkovnici.

 

Elektromotor ML100L1-4 – Rozměrové výkresy

rozměrový výkres - jednofázový elektromotor 2,2kw

rozměrový výkres - jednofázový elektromotor 2,2kw

rozměrový výkres - jednofázový elektromotor 2,2kw

Hmotnost 32 kg
Provedení

Patkový B3, Přírubový B5, Patkovo-přírubový B35, S menší přírubou IMB14, S větší přírubou IMB14, Patkopřírubový s menší přírubou IMB34