Objednejte online nebo volejte na 00420 737 535 020

ELEKTROMOTORY

Vše okamžitě skladem

FREKVENČNÍ MĚNIČE

Zavolejte nám, jsme Vám k dispozici

ELEKTROPŘEVODOVKY

Poradíme Vám

obchod@kelheim.cz

00420 737 535 020

Menu

Softstartér 500kW SSZ-500-3

Aktuální kompletní manuál k 500kW softstartéru je dostupný na požádání.

Podrobnější specifikace softstartéru 500kW

Volba spuštění SCR Po sepnutí bypasového stykače se další činnost řídí režimem nastavení SCR.
1 – bypassový stykač je sepnut, spouštěč SCR je blokován. Na displeji se zobrazuje proud během běhu a zapnuté jsou všechny ochranné funkce.
2 – bypassový stykač je sepnut, spouštěč SCR není blokován. Na displeji se zobrazuje proud během běhu a zapnuté jsou všechny ochranné funkce.
3 – bypassový stykač je sepnut, spouštěč SCR je sepnutý. Na displeji se nezobrazuje proud během běhu a zapnuté jsou všechny ochranné funkce.
Výchozí hodnota je 2.
Úroveň přetížení při startu Existuje 8 úrovní. Doba ochrany každé úrovně je jiná. Výchozí hodnota je 4 (odpovídá normě IEC60947-4-2, třída 15).
Poznámka: Ochrana proti přetížení je inverzní čas po zapnutí bypass stykače. Není zvolena.
Proudová ochrana během běhu Tato ochranná funkce se aktivuje ihned, pokud je okamžitý proud velký. Výchozí hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát větší než jmenovitý proud.
Volba režimu zastavení Existují dva režimy zastavení: měkké zastavení a volné zastavení. Výchozí hodnota je 1-volné zastavení. Funkce 2 – soft stop je řízené zastavení.
Faktor jemného zastavení Tento parametr je platný pouze tehdy, když není zvolen režim “volné zastavení”. Stanoví čas a účinek jemného zastavení. Pokud je tento parametr nastaven správně, dosáhne se efekt hladkého zastavení.
Přetížení proudem během běhu Tento parametr zjišťuje, zda je zapnutá ochrana proti nadproudu.
1: ON
2: OFF
Proudová nevyváženost Tento parametr zjišťuje, zda je aktivní ochrana proti nevyváženosti.
1: ON
2: OFF
Volba programovatelného reléového výstupu Určuje, který stav může vystupovat přes programovatelná relé
0: žádný
1: start
2: bypass
3: běh
4: jemný stop (řízený doběh)
5: chyba>
Čas rampy Tento parametr udává maximální čas mezi začátkem a koncem startu. Výchozí hodnota je 30 sekund.
Jestliže po dosažení této doby není počáteční proud menší než 125% jmenovitého proudu, softstartér přejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parametr je nastaven podle typu zatížení. Při velkém zatížení může být tato hodnota zvýšena. Pro snadné zatížení může být čas spuštění kratší než nastavený čas. Tento parametr je neplatný v režimu omezení proudu.
Omezení proudu při startu V režimu omezení proudu tento parametr indikuje maximální proud během startu. Rozsah tohoto parametru je 20% ~ 400% Ie. Výchozí hodnota je 300%, to znamená, že startovací proud je trojnásobek jmenovitého proudu.
Pro typ zátěže čerpadlem nebo ventilátorem je to v pořádku. Při jiném typu zatížení může uživatel parametr upravit podle charakteru zatížení. Je lepší nastavit hodnotu mezi 250% a 350%. Tento parametr je neplatný v režimu napěťové rampy.
Doba omezení proudu Rozsah doba omezení proudu je 1 ~ 120 sekund. Výchozí hodnota je 30 sekund. V režimu omezení proudu, pokud je skutečný startovací čas delší než tato hodnota a počáteční proud není menší než 125% jmenovitého proudu motoru, systém přejde do stavu ochrany.
Komunikační adresa MODBUS komunikační adresa: 1 ~ 256
Přenosová rychlost MODBUS komunikační přenosová rychlost
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
Startovací režim Existují tři režimy spuštění. Uživatel může nastavit tento parametr klávesnicí.
Počáteční napětí Tento parametr platí pro režim napěťové rampy.
Tento parametr indikuje počáteční výstupní napětí v momentě startu a také indikuje počáteční napětí motoru. Čím větší je tento parametr, tím větší je točivý moment. Výchozí hodnota je 30%. Při zatížení ventilátorem čerpadla by tento parametr neměl být větší. Pro větší počáteční statické zatížení tento parametr může být zvýšen. Parametr lze nastavit mezi 20-50%. Pokud je vybrán režim Omezení proudu, tento parametr je neplatný.
Jogg napětí V tomto režimu je rozsah parametrů 5-75%.
V režimu Jog zůstává výstupní napětí nezměněné (je to nastavený parametr). Pokud je tento parametr příliš nízký, motor se nemůže otáčet. To je běžné. Uživatel může nastavit tento parametr klávesnicí.
Start/stop proudová ochrana Rozsah tohoto parametru je 400 ~ 600% Ie. Tento parametr je nastaven kvůli ochranné funkci před velkým proudem při startu. Výchozí hodnota je 400%. Tento parametr by se měl zvýšit, jestliže je zátěž větší.
Faktor proudové nevyváženosti Tento parameter slouží k funkci ochrany, která je zaměřena na rozdíl proudu ve fázích, který je větší při běhu. Výchozí hodnota je 30%. Čím je tento parametr menší, tím větší je citlivost. Tento parametr by neměl být příliš malý, aby se předešlo tomu, že ochrana bude příliš citlivá u běžného provozu zařízení.
Poznámka: Tato funkce ochrany je aktivní pouze tehdy, když je průměrný proud větší než 20% jmenovitého proudu.
Výpočet faktoru proudové nevyváženosti:
Faktor proudové nevyváženosti △ I% = (Imax-Imin) / [(Ia + Ib + Ic) / 3]
Režim řízení Při změně tohoto parametru může uživatel snadno zvolit klávesnici, svorkovnici a počítač. Výchozí hodnota je 1. Je to ovládání z klávesnice. Pokud je nastavena hodnota 2, znamená to ovládání přes svorkovnici. Pokud je nastavena hodnota 3, znamená to, ovládání je přes svorkovnici a z klávesnice. Pokud je nastaveno 4, ovládání je z PC. Pokud je nastaveno 5, ovládání je z klávesnice a přes PC, pokud je nastaveno 6, ovládání je přes svorkovnici a přes PC. Pokud je nastaveno 7, ovládání je z klávesnice a přes svorkovnici a PC.
Poznámka: Pokud je nastavena hodnota 3, 6 nebo 7, klávesnice a PC jsou zakázány. pokud se používá dvouvodičové vedení, uživatel může nastavit tento parametr klávesnicí.

Typ softstartéru a jeho kontrola

Každý softstartér série SS je testován. Jen softstartér, který projde testem funkcí a běhu, může být dodán. Po dodání by měl uživatel zkontrolovat zařízení podle níže uvedených kroků. Pokud zjistíte nějaký problém, ihned informujte dodavatele.
◆ Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen, např.: uvolněné vnitřní části, deformovaný nebo stlačený kryt, uvolněné dráty atd.
◆ Zkontrolujte typový štítek: Zkontrolujte katalogové číslo s výrobky v objednávce. Ujistěte se, že zařízení, které jste dostali, odpovídá objednanému produktu.
◆ Certifikát kvality a uživatelská příručka: každá dodávka softstartéru obsahuje certifikát kvality a návod k obsluze.

softstartér typ a kontrola

Princip činnosti softstartéru

K statoru motoru jsou připojeny tři páry proti-paralelních tyristorů. Pomocí elektrického spínání tyristorů lze regulovat napětí motoru změnou úhlu spínání tyristorů. Úhel spínání tyristorů je řízen mikroprocesorem. Motor startuje měkčí a hladší. Po dosažení plného napětí na výstupu, softstartér vyšle bypassový signál. Tento signál lze použít k ovládání překlenovacího stykače pro napájení motoru. Viz obrázek 4-1.

princíp softstartéru

Vlastnosti a funkce

LED softstartér Kinetics série SSZ a SS AC motoru je nový typ pokročilého startovacího zařízení mezinárodní úrovně. Toto zařízení je navrženo a vyrobeno na bázi mikroprocesorové a výkonové elektroniky a moderních teorií řízení. Toto zařízení může po spuštění asynchronního motoru účinně omezit startovací proud. Je široce používané v oblasti navíjecích strojů, čerpadel, dopravníků a kompresorů. Je to ideální produkt pro nahrazení tradičního startovacího zařízení jako je přepínání mezi zapojením hvězda/trojúhelník, snížení napětí atd.

Vlastnosti softstartéru 500kW

◆ Vícenásobná ochrana: pokud je použit jediný výrobek, nepřidává se ochranný obvod motoru, protože tento softstartér má několik ochranných funkcí (nadproud, přetížení, fázová porucha, přehřátí atd.). Obvody mohou být zjednodušeny a mohou být sníženy náklady.
◆ RS485: komunikace RS485 (komunikační protokol MODBUS).
◆ Skutečné nastavení výkonu: Pokud je výkon softstartéru vyšší než výkon aktuálního zatížení, softstartér se může přizpůsobit aktuálnímu zatížení úpravou aktuálního parametru. Takto budou parametry týkající se startu, chodu a ochrany správně nastavené.
◆ Režim startu: na základě charakteristik zatížení může být zvolen vhodný startovací režim. Takto může být dosažen nejlepší startovací efekt.
◆ Klávesnice: funkce klávesnice je jednoduchá. Uživatel může pomocí této klávesnice nastavovat a upravovat parametry (start, zastavení, spuštění, ochrana) podle různých podmínek zatížení.
◆ Výstup analogového signálu: 4 – 20 mA analogový výstupní signál.
◆ Technická výkonnost: využívají se výkonnější mikroprocesory a software, takže řídící obvod je zjednodušený. Vyšší rychlost může být dosažena bez nastavování parametrů obvodu.
◆ Spolehlivost: všechny elektronické součástky tohoto produktu jsou přísně vybírány. Kromě toho je hlavní řídící deska testována v prostředí s vysokou teplotou přes dvaasedmdesát hodin. Spolehlivost tohoto produktu je zaručena.
◆ Struktura: je použita modulární struktura a režim připojování. Softstartér se snadno používá a integruje do systému.

Funkce softstartéru 500kW

◆ Poskytuje několik druhů startovacího režimu, nastavení proudu a napětí v širokém rozmezí. Může být použit v mnoha podmínkách zatížení;
◆ Může být použit v režimu, ve kterém se motor často startuje a zastavuje.
◆ Snižuje startovací proud motoru; snižuje spotřebu elektrické energie; snižuje investiční náklady;
◆ Dokonalá a spolehlivá ochrana; účinná ochrana motoru a souvisejících zařízení;
◆ Snižuje počáteční napětí; prodlužuje životnost motoru a připojených zařízení;
◆ Plynulý a stabilní start a jemné zastavení. Zabraňuje vodním rázem;

Softstartér 500kW série SSZ – cena, ceník

Softstartér 500kW série SSZ distribuujeme ve velmi výhodných cenách. Ceník naší společnosti prochází pravidelnými úpravami tak, abychom vždy věděli naše produkty nabídnout zákazníkům co nejvýhodnější. Ceny je třeba si vyžádat emailem nebo telefonicky. Obratem vám je ochotně poskytneme. Všechny cenové nabídky jsou dělány individuálně vzhledem na specifické požadavky jednotlivých zákazníků.

Softstartéry prodej – rychlé doručení

Softstartéry prodáváme v online e-shopu. Vaše objednávky můžete zaslat emailem nebo nám jednoduše zatelefonovat. Veškeré bližší informace vám upřesníme a také vám představíme celý proces. Nákup v našem e-shopu se skutečně vyplatí. Dosvědčují to například tyto výhody:
– extra rychlé doručení po celé republice
– množství softstartérů skladem nonstop
– s výběrem vhodného softstartéru vám bezplatně poradíme
– ceny poštovného jsou velmi výhodné
– v nabídce máme mnoho jiných produktů jako jsou elektromotory, frekvenční měniče a jiné
– u každého produktu najdete detailní popis a také galerii

Montáž

Možnosti instalace softstartéru 500kW

Vhodná poloha a prostor pro softstartér

Výrobek musí být umístěn vertikálně. Měl by mít dostatek prostoru k odvádění tepla tak jak je to znázorněno na obrázku 3-1. Mezi zadními dveřmi produktu a stěnou by měla být určitá vzdálenost. Proto je údržba snadná.

softstartér instalace postup online

Instalace softstartéru v rozváděči

Pokud je výrobek instalován v rozvaděči, ujistěte se, že je v něm dobré větrání. Výrobky je možno instalovat vertikálně nebo horizontálně. Horizontální uspořádání ukazuje obrázek 3-2. Vertikální uspořádání ukazuje obrázek 3-3. Uživatel může zvolit kterékoliv z nich.
Poznámka: pokud je zvoleno vertikální uspořádání (zejména v režimu chlazení ventilátorem), mezi softstartéry se musí namontovat klapka, aby se zabránilo tomu, že horní softstartér je ovlivněn teplem generovaným spodním softstartérem.

softstartér instalace v rozváděči

Použití softstartéru – vhodné prostředí

Okolní prostředí je důležité pro životnost zařízení. Proto prosím nainstalujte softstartér podle podmínek popsaných níže.

Provozní podmínky pro standardní výrobky
Chlazení: přirozené chlazení vzduchem nebo ventilátorem.
IP krytí: IP20.
Instalujte v uzavřeném prostoru s dobrým větráním.
Vibrace menší než 0,5 g.
Okolní prostředí: pokud je nadmořská výška nad 1000 m, uživatel by měl vybrat produkt s vyšším výkonem.
Teplota prostředí: -25°C až +40°C.
Napájení: z veřejné sítě, dieselový agregát.
Třífázové AC: 400V, 690V nebo 1140V (-10%, + 15%), 50Hz.
(Poznámka: napájecí napětí by mělo odpovídat napětí použitého motoru, pokud uživatel požaduje jiné napětí, je nutné to uvést v objednávce).
Motor: Asynchronní motor a klece (speciální požadavky uveďte v objednávce).
Frekvence startu: maximálně dvacetkrát za hodinu pro standardní produkty (v objednávce uveďte pokud má motor startovat častěji).
Relativní vlhkost: ≤95% (20°C 士 5°C) nekondenzující, bez hořlavých, výbušných plynů, bez prachu.
Konstrukce: pro sérii SSZ by měl uživatel instalovat překlenovací (bypass) stykač.
Pro produkty série SS je instalován vnitřní překlenovací stykač.

Speciální podmínky
Pokud jsou potřeba nekonvenční výrobky za speciálních podmínek, uveďte je v objednávce.

Galerie

Softstartér 500kW SSZ-500-3

Softstartér 500kW SSZ-500-3 na skladě

Softstartér 500kW SSZ-500-3 skladem